Yüksek İhtisas Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Yüksek İhtisas Üniversitesi Yüksek Lisans Programları sağlık bilimleri enstitüsü olmak üzere 1 enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite Hakkında;

Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun'un 11 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile "YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ" kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak; a) Tıp Fakültesi, b) Sağlık Bilimleri Fakültesi, c) Spor Bilimleri Fakültesi, ç) Yabancı Diller Yüksekokulu, d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, e) Meslek Yüksekokulu, f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Oluşmaktadır.  

Vizyonumuz,

eğitim ve öğretimde kalite düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, etik değerlere önem veren geleceğin bireylerini yetiştirmek, Bilgi çağının imkânlarını en iyi şekilde kullanmak ve yerine getirmek, Uluslararası öğrencilerin oluşturduğu çok kültürlü ortam yaratmak, Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini yakalamak, bunlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Katılımcılığa ve ekip çalışmalarına önem vermek, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği ortamını yaratmak, çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarla, Atatürkçü, Türkiye'ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen örnek bir akademik kurumu oluşturmaktır.  

Misyonumuz,

Yükseköğretim Kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlılık düzeyini yakalamak ve aşmak. Bilimsel düşünceyi ve sorgulamayı ön planda tutmak, yeni düşünce ve kavramların geliştirilmesine imkânlar sağlamak, bilginin paylaşılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak, bilimselliği ön planda tutarak eşitlik, etik değerler ve ekip çalışması ilkelerine göre faaliyet göstermektir.   Yüksek İhtisas Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat
ANATOMİTezli0 - 0