Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans Programları sağlık ve sosyal olmak üzere 2 farklı enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite Hakkında;

Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yüksekögretim Kurumlarina ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yüksekögretim Kurulu’nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002-2003 egitim – ögretim yılında eğitim – öğretime başlamıştır. Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen;
 • ‘Trafik, iş, spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve,
 • bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil,
 • tıbbi ve sosyal yardımın,
 • rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve
 • bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Öğretim kurumları dahil okullar açarak
 • ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanmasi,
 • bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için,
 • ilgili kuruluşlar ile işbirligi yapma’ gibi nedenlerle kuruldugu için bu konularda egitim, araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.
Üniversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren;
 • kaza,
 • felaket,
 • bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici,
 • koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak,
 • bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık,
 • eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini,
 • metodolojisini,
 • diğer ülkeler, devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve
bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak da ;

 • Tıp,
 • Hukuk,
 • Eğitim,
Fen-Edebiyat (İstatistik – Psikoloji),
 • İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Uluslararası Ticaret) Fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan;
 • Hemşirelik Yüksek Okulu,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler kuruluş kanunumuzda yer almıştır.
Üniversitemizde her öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları çağdaş düzeyde izleyebilmesini sağlamak ve her türlü yayını, çalışmayı ve internet ağından yararlanabilmesi için İngilizce dilini öğrenmesi öngörülmüştür. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra kendi seçtigi dalda daha iyi yetişebilmesi için mesleki ek yabanci dil programları uygulanmaktadır. Mevcut kütüphaneler ve her öğrencinin bilgisayar öğrenmesi için mevcut bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Her fakülte veya öğretim birimi içinde en az %15 e kadar burslu ögrencinin yıllık kayıt ücreti olan kısım alınmamaktadir. Bu burs karşılığı, Üniversitemize verilen Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR Fonundan ve üniversite olanaklarımızdan sağlanmaktadır. Üniversitemizde internet üzerinden eğitim yapma araç ve gereçleri sağlanmıştır. Tıp Fakültesi için Balgat’ta 260 yatakli Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete girmiştir. Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat
AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİTezli8250 - 11000
DİYABETİK HASTANIN EĞİTİMİTezli8250 - 11000
HEMŞİRELİK ESASLARITezli8250 - 11000
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİTezsiz8250 - 11000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTezli8250 - 11000
İŞLETME (DR) /Tezli8250 - 11000
İŞLETME YÖNETİMİTezli8250 - 11000
KAMU HUKUKUTezsiz8250 - 11000
KLİNİK EMBRİYOLOJİTezli8250 - 11000
ÖZEL HUKUKTezsiz8250 - 11000
PSİKOLOJİTezli8250 - 11000
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTezsiz8250 - 11000
SAĞLIK YÖNETİMİTezli8250 - 11000
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİTezsiz8250 - 11000
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTezli8250 - 11000
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMANTezli8250 - 11000
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALITezsiz8250 - 11000
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİTezli8250 - 11000