Sinop Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Sinop Üniversitesi Yüksek Lisans Programları sosyal ve fen bilimleri enstitüsü olmak üzere 2 enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite Hakkında;

Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini;
 • 9 Fakülte (Su Ürünleri Fakültesi,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
 • Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
 • Güzel Sanatlar Fakültesi,
 • Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi),
 • 4 Yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
 • Yabancı Diller Yüksekokulu,
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu),
 • 2 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü),
 • 5 Meslek Yüksekokulu (Boyabat Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu,Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) ve
 • 12 Araştırma Uygulama Merkezinden ) oluşmuş 29 ayrı biriminde, 2016-2017 akademik yılı itibariyle, lisans, ön-lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 9610 öğrencisi ile sürdürmektedir.

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde,

 • bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal,
 • kültürel, ekonomik,
 • bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı,
bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.   Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.   Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.   Her şeyin ötesinde, Üniversitemiz, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.   Sinop Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.
Notice: Undefined index: std in /home/yuklis/public_html/wp-content/themes/yuklis/functions.php on line 282

Program AdıTezli/TezsizFiyat
ÇEVRE SAĞLIĞITezli4500 - 4500
FEN BİLGİSİ EĞİTİMTezli4500 - 4500
İŞLETMETezsiz4500 - 4500
KUANTUM SİSTEMLERİ MODELLEMETezli4500 - 4500
MATEMATİKTezsiz4500 - 4500
MATEMATİK (DR) /Tezli4500 - 4500
NÜKLEER ENERJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİTezli4500 - 4500
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR) (KASTAMONU ORTAK) /Tezli4500 - 4500
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ (DR) /Tezli4500 - 4500
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (DR) /Tezli4500 - 4500
TARİHTezli4500 - 4500