Sanko Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Sanko Üniversitesi Yüksek Lisans Programları sağlık ve fen bilimleri enstitüsü olmak üzere 2 enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite Hakkında;

Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle, Türkiye’de sadece sağlık alanında faaliyet gösterecek güçlü bir üniversitedir. SANKO Üniversitesi, diğer üniversitelerden farklı olarak sağlık alanında ihtisaslaşmış tematik bir üniversite olduğundan, tüm gücünü ve akademik birikimini bu alanda yoğunlaştırarak ülkemiz sağlık sektöründe iyileşme yaşanmasında önemli bir rol oynayacaktır. SANKO Üniversitesi bünyesinde halen tıp fakültesinin yanı sıra,
 • hemşirelik,
 • beslenme ve diyetetik,
 • fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden oluşan sağlık bilimleri fakültesi bulunmaktadır.

İlerleyen süreçte sağlık alanındaki diğer disiplinlerde de okullar açarak,

 • tıp bilimlerinde özgün araştırmalarla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı,
 • kaliteli eğitim ile sağlık alanında yetkin profesyoneller yetiştirerek katma değer yaratmayı ve insanımıza layık olduğu kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz.
SANKO Üniversitesi’nin hedef kitlesi, yüksek nitelikli, dünya standartlarında sağlık eğitimi almak isteyen, başarılı, ne istediğini bilen ve gelecek kaygısı olmayan öğrencilerdir. Eğitim kadromuz alanında uluslararası deneyim ve başarılara sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, Türkiye’nin tek çatı altında en büyük özel hastanesi olan Özel Sani Konukoğlu Hastanesi sayesinde tıp eğitiminin evrensel standardı olan uygulamalı eğitim imkanları yanında, kaliteli hizmet, araştırma, teşhis ve tedavi sunumu noktasında da hiçbir sorunla karşılaşmamaktadır. Sembol bir yükseköğretim kurumu olmasını hedeflediğimiz ve üst düzey sağlık eğitiminin yanı sıra, özgün bilimsel araştırmalar yapacak ve nitelikli sağlık hizmeti verecektir.

MİSYONUMUZ

Yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan SANKO Üniversitesinin ana misyonu "İNSANA HİZMET" vermektir. İnsana hizmeti de bilim, eğitim ve hizmet üçlemesini layıkıyla uygulayarak yapmaktır. Bunu başarmak için izlediğimiz yol;
 • İnsani ve toplumsal değerleri benimseyen, bunları geliştirme ve tanıtma gayreti içinde, mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye yönelmiş bireyler yetiştirmek,
 • Eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve ulusal düzeyde kalite, verimlilik ve akreditasyon şartlarını yerine getiren, üst düzeyde rekabetçi, öğrencilerine istihdam piyasasının gerektirdiği bilgi, formasyon, davranış ve teknoloji kullanım becerisini sağlayan bir üniversite olmak,
 • Bilgiyi teknolojiye ve inovasyona dönüştürüp, bundan toplumsal ve ekonomik getiriler elde etmek,
 • Araştırma ve eğitimlerinin geliştireceği yöntemler ve oluşturacağı kurumlar eliyle uygulamaya dönük olmasını sağlamak, araştırma ve uygulama temelli eğitime öncelik vermek,
 • Örgün eğitimler yanında başta sağlık olmak üzere profesyonel ve kişisel gelişim amacı taşıyan sertifika ve diploma programları yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaşarak bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Ülke, bölge ve komşu ülkelerin sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, teşhis ve tedavi için yeterli insan gücü, bilgi, know-how, teknoloji ve organizasyonları geliştirmek, en üst düzeyde teşhis ve tedavi kurumları kurmaktır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuzun ana teması insanı ön planda tutarak, bilime, etik değerlere, topluma ve içinde yaşadığımız evrene saygılı olmaktır. Eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak, araştırma-yayın kapsamında bilimin düzeyini yükseltmek, akademik ve idari açıdan profesyonel kadro oluşturmak, bölgesinde lider ve özellikle sağlık hizmetlerinde uzmanlaşan ve sağlık teknolojisi geliştirebilen bir kurum olmaktır.   Sanko Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.
Notice: Undefined index: std in /home/yuklis/public_html/wp-content/themes/yuklis/functions.php on line 282

Program AdıTezli/TezsizFiyat
HEMŞİRELİKTezli0 - 0
MOLEKÜLER TIPTezli0 - 0