Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Programları 3 enstitü altında toplamda 30'dan fazla lisansüstü programı ile Manisa ilinde eğitim vermektedir.

MİSYON (ÖZGÖREV)

Yenilikçi, girişimci,çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

Üniversitemizi bilim,eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline getirmektir.

TEMEL DEĞER VE İLKELER
  • Bilimsellik ve akademik liyakat
  • Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı
  • Katılımcılık ve demokratiklik
  • Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Yenilikçilik ve girişimcilik

KURUMSAL KALİTE POLİTİKAMIZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), zengin tarihi ve kültürel mirasımızdan güç alarak ulusal ve evrensel değerleri sentezleyen, önce insan, sonra insan ve her zaman erdemli insan diyen, öğrenen ve öğreten becerilere sahip, çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesine öncelik veren; ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle tercih ve takip edilme amacında olan; yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

MCBÜ; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı amacıyla verdiği tüm hizmetleri etkin, verimli ve performans odaklı sunan, ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alan bir üniversitedir. Bu bağlamda;

Öncelikle öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlamak,
  • Mezunların sektörde tercih edilebilmeleri için eğitim müfredatlarını uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek ve pratik eğitimlere sektörü dâhil ederek çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite- sanayi iş birliğini geliştirmek,
  • Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma-geliştirme faaliyetlerinde en yüksek standarda erişebilmek için gerekli kaynakları sağlamak,
  • Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Kurumsal iç değerlendirme ile birim ve programlarımızı gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye dayalı, katılımcı, sürdürülebilir bir kalite yönetim anlayışı oluşturmak,

Kalite politikalarını benimsemektedir.

Program AdıTezli/TezsizFiyat
ANALİTİK KİMYATezli5000 - 5000
ANALİZ VE FONKSİYON ANALİZİTezli5000 - 5000
ANATOMİTezli5000 - 5000
ANATOMİ (TIP) (DR) /Tezli5000 - 5000
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM VE İLK YARDIMTezli5000 - 5000
ANORGANİK KİMYATezli5000 - 5000
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİTezli5000 - 5000
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİTezli5000 - 5000
BİYOKİMYATezli5000 - 5000
BİYOKİMYATezli5000 - 5000
BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYATezli5000 - 5000
BİYOLOJİTezli5000 - 5000
BİYOLOJİ (DR) /Tezli5000 - 5000
BİYOLOJİ EĞİTİMİTezsiz5000 - 5000
BOTANİKTezli5000 - 5000
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATITezli5000 - 5000
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİTezli5000 - 5000
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİTezsiz5000 - 5000
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİTezli5000 - 5000
EBELİKTezsiz5000 - 5000