Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programları bakıldığında 50'e yakın yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 2 enstitü bakıldığında 50'e yakın yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 2 enstitü ile birlikte hizmet veren yüksek lisans programları genellikle öğrenciler tarafından sosyal bilimler enstitüsü ağırlıklı tercih edilmektedir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları vardır.  İstanbul'da yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler arasındadır. Ayrıca vakıf üniversiteleri arasında yer alan üniversite, vakıf üniversiteleri yüksek lisans programları kapsamında da kontrol edilebilir. Üniversite Haliç bölgesinde yer alan kampüsünde öğrencilerini ağırlamaktadır.  

Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
 • Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
 • Finans Mühendisliği Yüksek Lisans
 • Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatik Yüksek Lisans
 • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
 • Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

 • Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)
 • Ekonomi Yüksek Lisans Programı
 • Film ve Drama Yüksek Lisans
 • Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı
 • İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
 • İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisans
 • Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans
 • Psikoloji Yüksek Lisans
 • Özel Hukuk Yüksek Lisans
 • Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans
 • Tasarım Yüksek Lisans Programı (Vizyon)
 • Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
 • Yeni Medya Yüksek Lisans
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Doktora Programları

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora
 • Biyoinformatik ve Genetik Doktora
 • Elektronik Mühendisliği Doktora
 • Endüstri Mühendisliği Doktora
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programları

 • Ekonomi Doktora
 • Finans Bankacılık Doktora
 • Özel Hukuk Doktora
 • Uluslararası İlişkiler Doktora
Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin "Vatan Borcu Ödüyorum" felsefesi üzerine bina etmiştir. Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir.  

Misyon

Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir.  

Değerlerimiz

Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır. Bu hedefe ulaşmak için:
 • Uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeye odaklanıp, kâr amacı gütmeden eğitim ücretini öğrencilerimizin lehine, makul düzeylerde tutarız;
 • Not ortalaması yüksek tüm başarılı öğrencilerimize herhangi bir başka koşul aramadan burs olanağı tanırız;
 •  Öğrenci kontenjanlarını bilinçli olarak sınırlı tutar, fazla değil ama az sayıda nitelikli öğrenci yetiştirmeyi arzularız;
 • Belirli akademik alanlara odaklanarak, her alana girmeyi değil, belli alanlarda uzmanlaşmış kaliteli eğitim vermeyi hedefleriz;
 • Gelişmiş teknolojik alt yapımızı, mekanlarımızı ve tüm entelektüel olanaklarımızı öğrencilerimize sınırsız sunarız;
 • Ders programları ile içeriklerini her yıl uluslararası gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyerek geliştirir; durağan değil, öznelleştirilmiş dinamik ders programını tercih ederiz;
 • Öğrenci ve öğretim üyelerimizin görüş, eleştiri, dilek ve yaratıcı fikirlerini özgürce ifade etmelerini teşvik ederek, demokratik atmosferde dostça olumlu insan ilişkileri ve entelektüel tartışma ortamları yaratmaya odaklanırız;
 • Öğretim üyelerimizi uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçer, uzmanlık alanlarına sadece Türkiye değil, dünya penceresinden bakmalarını teşvik ederiz;
 • Sürdürülebilir entelektüel gelişim anlayışının iş hayatıyla sürekli işbirliği yapan öğretim üyelerimizin temel rehberi olmasını isteriz;
 • Bulunduğumuz çevreye ve genel olarak topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirir, öğrencilerimizin sorumlu ve iyi vatandaş olma bilinciyle yetişmelerini teşvik ederiz;
 • Uluslararası alanda saygın üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle, başarılı öğrencilerimizin yurtdışında öğrenim görmelerini destekleriz;
 • Uluslararası etkileşime açık kapımızla, İstanbul'un merkezinde bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleriz.
  Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak programları detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.
Notice: Undefined index: std in /home/yuklis/public_html/wp-content/themes/yuklis/functions.php on line 282

Program AdıTezli/TezsizFiyat
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR) /Tezli26000 - 36000
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) /Tezli26000 - 36000
BİYOENFORMATİK ANABİLİM DALITezsiz26000 - 36000
BİYOİNFORMATİK VE GENETİK (DR) (İNGİLİZCE) /Tezli26000 - 36000
EKONOMİTezsiz26000 - 36000
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) /Tezli26000 - 36000
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİTezsiz26000 - 36000
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) /Tezli26000 - 36000
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİTezli26000 - 36000
FİNANS MÜHENDİSLİĞİTezsiz26000 - 36000
FİNANS VE BANKACILIKTezsiz26000 - 36000
İŞLETMETezli26000 - 36000
İŞLETME MBATezli26000 - 36000
KAMU HUKUKUTezsiz26000 - 36000
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMATezsiz26000 - 36000
KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİTezli26000 - 36000
MİMARLIK VE KENT ÇALIŞMALARITezli26000 - 36000
ÖZEL HUKUKTezsiz26000 - 36000
ÖZEL HUKUK (DR) /Tezli26000 - 36000
PAZARLAMATezli26000 - 36000