İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yüksek Lisans Programları bakıldığında 50'e yakın yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 3 enstitü bakıldığında 50'e yakın yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 3 enstitü ile birlikte hizmet veren yüksek lisans programları genellikle öğrenciler tarafından sosyal bilimler enstitüsü ağırlıklı tercih edilmektedir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yanı sıra uzaktan yüksek lisans programları da mevcuttur.  İstanbul'da yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler arasındadır. Ayrıca vakıf üniversiteleri arasında yer alan üniversite, vakıf üniversiteleri yüksek lisans programları kapsamında da kontrol edilebilir.  

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Klinik Embriyoloji
 • Sağlık Yönetimi
 • Ortodonti
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Ekonomi ve Finans
 • English Language And Literature M.A. Programme
 • English Language And Literature PhD Programme
 • İletişim Yönetimi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora
 • İşletme
 • Kamu Hukuku
 • Özel Hukuk
 • Resim Teknolojileri ve Restorasyonu
 • Sağlık Antropolojisi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Kuruluş

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.  

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı üretmeyi hedefleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.  

Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. 88 profesör, 20 doçent, 150 yardımcı doçent, 176 öğretim görevlisi, 64 araştırma görevlisi, 22 okutman ve 1 uzman olmak üzere toplam 521 akademisyen ile eğitim sürdürülmektedir. Ayrıca başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı öğretim üyeleri de üniversitemizde yarı zamanlı olarak eğitime katkı sunuyor.  

Geniş Alanda Eğitim Olanağı

2010–2011 Akademik yılında eğitime başlayan Üniversitemiz; 2016-2017 yılı itibariyle
 • 10 Fakülte ve biri sağlık alanında olmak üzere
 • 2 Meslek Yüksekokulu
 • 3 Enstitü ile eğitim ve öğretim vermektedir.
  Eğitim dili 3 bölüm dışında Türkçe’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ile ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümlerinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programını okuyabilirler.   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak programları detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat
ANGLO-AMERİKAN EDEBİYATI VE YARATICI YAZARLIKTezli6500 - 10000
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİTezsiz6500 - 10000
EKONOMİ VE FİNANSTezsiz6500 - 10000
GÖRSEL SANATLARTezsiz6500 - 10000
İLETİŞİM YÖNETİMİTezsiz6500 - 10000
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATITezli6500 - 10000
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (DR) /Tezli6500 - 10000
İŞ SAĞLIĞI (ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)Tezsiz6500 - 10000
İŞLETMETezli6500 - 10000
KAMU HUKUKUTezsiz6500 - 10000
KLİNİK EMBRİYOLOJİTezsiz6500 - 10000
ORTODONTİTezsiz6500 - 10000
ÖZEL HUKUKTezsiz6500 - 10000
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİTezli6500 - 10000
RESİM TEKNOLOJİSİ VE RESTORASYONUTezli6500 - 10000
SAĞLIK ANTROPOLOJİSİTezli6500 - 10000
SAĞLIK YÖNETİMİTezsiz6500 - 10000
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERTezli6500 - 10000
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) /Tezli6500 - 10000