İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yüksek Lisans Programları fen , sosyal, olmak üzere 2 farklı enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Tarihçe;

Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk teşebbüs  1848 yılında Yeşilköy’ de Mekteb-i Ziraat-i Şahane’nin kuruluşu ile gerçekleşmiştir. Ancak bu mektep çeşitli sebeplerle ikinci eğitim yılında kapatılmıştır. 1867 yılında yayınlanan bir kararname ile vilayet merkezlerinde birer ziraat mektebi ve numune çiftliği kurulması öngörülmüştür. Fakat 1884 yılına kadar bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmiştir. 1884 yılında yayınlanan bir nizamname ile Ziraat Mektebi kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Bu yıllarda Ticaret Nezareti bünyesinde Ziraat Müdür-i Umumiyesi kurulur. Bu Müdürlüğün başına, Fransa’nın Grinyon Ziraat Yüksek Okulu’ndan mezun olmuş Agop Amaysan Efendi getirilir. Okul tesisi için, Mısırlı Hurşid Paşa’nın eşi Rukiye hanıma ait 5984 dönümlük Halkalı’daki arazi 2000 altına satın alınır. Okul yapımı için Ticaret Nezaretinde bir hazırlık komisyonu kurularak inşaata başlanır. Bu arada zirai öğrenim görmek üzere Fransa’ya 8 öğrenci gönderilir. İnşaatın birinci bölümü bitince tahsisat da biter. İnşaat iki yıl bu şekilde bekler. Daha sonra Zihni Paşa’nın Ticaret Nazırlığı döneminde Ziraat Müdür-i Umumisi Nuri Bey, Fenn-i Baytari Müşaviri Mehmed Ali Bey ve Ziraat Müfettişi Agadon Efendi’den oluşan komisyon kurularak inşaat tamamlanır. Halkalı Ziraat Mektebinde ilk öğrenciler Mülkiye baytarı talebeleridir. 1889 yılında alınan ilk 25 öğrenci derslere Ahırkapı’da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye Mektebi’nde, bu okulun talebeleri ile birlikte devam ederler. Bunlardan 19’u, 1891 yılında inşaatı henüz tamamlanmamış olan Halkalı’da ki okula nakledilir.  

Üniversite Hakkında;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. İlim Yayma Vakfı 31.03.1973 tarihinde kurulmuş olup, Bakanlar Kurulunun 31.12.1974 tarih ve 7/9268 sayılı kararnamesiyle kamu yararına çalışan vakıflardan addedilmiştir. Vakıf, yurt içinde ve yurt dışında ilmin yayılmasını teşvik etmek gayesiyle aşağıdaki faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur ve eğitimin her kademesindeki kabiliyetli öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yapmaktadır. Aynı zamanda okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmekte, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni yardımlarda bulunmaktadır.

Misyonumuz;

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz;

Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmak.

Değerlerimiz;

 • Bilimsellik
 • Özgünlük
 • Sürekli Gelişme
 • Mükemmeliyet
 • Buluşçuluk ve Yenilikçilik
 • İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım
 • İddia Sahibi Olmak
 • Özgürlük
 • Değerlerimize Bağlılık
 • Düşünceye Saygı ve Hoşgörü
 • Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.
Notice: Undefined index: std in /home/yuklis/public_html/wp-content/themes/yuklis/functions.php on line 282

Program AdıTezli/TezsizFiyat
AİLE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMİTezli12000 - 18000
BESLENME VE DİYETETİKTezsiz12000 - 18000
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİTezsiz12000 - 18000
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR) /Tezli12000 - 18000
EĞİTİM YÖNETİMİTezsiz12000 - 18000
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİTezli12000 - 18000
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR) (MARMARA ORTAK) /Tezli12000 - 18000
GIDA MÜHENDİSLİĞİTezli12000 - 18000
GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR) /Tezli12000 - 18000
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİTezli12000 - 18000
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİTezli12000 - 18000
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (DR) /Tezli12000 - 18000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTezli12000 - 18000
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSTezsiz12000 - 18000
İSLAM EKONOMİSİ VE ULUSLARARASI FİNANS (DR) /Tezli12000 - 18000
İSLAM İKTİSADI VE HUKUKUTezsiz12000 - 18000
İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALITezsiz12000 - 18000
İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI / İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU (DR) (ARAPÇA)Tezli12000 - 18000
İŞLETME (DR) /Tezli12000 - 18000
İŞLETME YÖNETİMİTezli12000 - 18000