Hakkari Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Hakkari Üniversitesi Yüksek Lisans Programları fen ve sosyal bilimleri gibi toplam 2 farklı enstitü bünyesinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite Hakkında;

Hakkari Üniversitesi;
  • 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve,
  • Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
  • Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile kurulmuş ve
  • Hakkari Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Hakkari Üniversitesi;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden devredilen Eğitim Fakültesi ile
  • 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
  • İlahiyat Fakültesi,
  • Güzel Sanatlar Fakültesi ve 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
  • 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden devredilen Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu faaliyetine devam etmektedir. c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca 2011 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.  

MİSYON

Hakkari Üniversitesi’nin misyonu, varolan şartlar içerisinde kaynağa dönüştürülebilecek tüm doğal ve kültürel zenginlikleri ile insana saygı anlayışı, farklılıkların kabulüyle fikri hürriyetlerin ifade bulduğu, bilimselliğin ve özgünlük çerçevesinde yapılan araştırmaların niceliksel olarak değer bulmaktan öteye geçtiği, sadece eğitim alanların değil, eğitim verenlerin de hür düşünceye sahip olduğu, bilimi ezberciliğe hapsolmaktan kurtarıp, özgür araştırmalar ve yaratıcı faaliyetlerle bilim zihniyetini kazanmak ve kazandırmaktır.

VİZYON

Kurum olarak vizyonumuz, düşüncelerin hür olduğu, farklılıkların kabul edilip hoşgörüldüğü, bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen, huzurlu, yaratıcı, araştırmacı bir üniversite olmaktır.
  Hakkari Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat