Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Galatasaray üniversitesi yüksek lisans programları bu başlığın altında bulabilirsiniz. Toplam 2 enstitü, 24 bölüm 1 doktora programı mevcuttur.  Alta bölümde isterseniz Galatasaray üniversitesi tarihçesine ulaşabilirsiniz. Üniversiteye yöneltmek istediğiniz bir soru olursa Galatasaray üniversitesi yüksek lisans programları hakkında soru sorabilirsiniz. Galatasaray üniversitesi İstanbul ilinde yer alan ve yüksek lisans öğretimi veren üniversiteler arasında olup, devlet üniversitesidir.

Kuruluş Tarihçesi

Galatasaray Lisesi mezunlarının girişimleri sonucunda, 14 Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın da katıldığı bir törenle imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumu, 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kurum statüsüne göre Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında kurulmuştur.   Eğitim öğretim hayatına 1993 yılı Ekim ayında başlayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim, lise ve yüksek öğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak, üniversite statüsünü alıncaya dek geçen süre boyunca, Başkan Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, Türk Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barlas Tolan, Fransız Başkan Yardımcısı Annie Petit, Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ethem Tolga, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Yalçın Çakalır’dan oluşan Yönetim Kurulu tarafından, 1992 tarihli uluslararası anlaşma, Kurum Statüsü ve Eşit Temsilli Komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.   Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu, kuruluşundan 25 ay sonra, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kuruluş ve Kadro Kanunu ile üniversite statüsüne geçmiş ve kuruluşundaki kamu tüzel kişiliğine uygun şekilde yine bir devlet üniversitesi olarak “Galatasaray Üniversitesi” ismini almıştır. Kurum, üniversite statüsü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı olan Galatasaray İlköğretim Okulu da Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır (K.m.1). Anılan kanunla yüksekokullar yerine fakülteler ihdas edilmiş; böylece 1992 tarihli Anlaşma ve Eşit Temsilli Komite kararları uyarınca “Devlet Bilimleri Yüksekokulu” ve “Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu” olarak anılan birimler yerine aşağıdaki kurumlaşma gerçekleştirilmiştir.Program Adı Tezli/Tezsiz Fiyat
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Tezsiz 16000 - 20000
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Tezli 16000 - 20000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Tezsiz 16000 - 20000
EKONOMİ HUKUKU Tezsiz 16000 - 20000
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Tezli 16000 - 20000
FELSEFE Tezsiz 16000 - 20000
FİNANSAL EKONOMİ Tezsiz 16000 - 20000
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI Tezli 16000 - 20000
İKTİSAT (DR) / Tezli 16000 - 20000
İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER Tezsiz 16000 - 20000
İNSAN HAKLARI HUKUKU Tezsiz 16000 - 20000
İŞLETME Tezsiz 16000 - 20000
LİDERLİK VE SİYASAL KARAR ALMA Tezsiz 16000 - 20000
LOJİSTİK VE FİNANSMAN YÖNETİMİ Tezli 16000 - 20000
MATEMATİK Tezsiz 16000 - 20000
MÜHEDİSLİK YÖNETİM Tezsiz 16000 - 20000
PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Tezsiz 16000 - 20000
PAZARLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ Tezsiz 16000 - 20000
RADYO TV VE SİNEMA Tezsiz 16000 - 20000
RADYO TV VE SİNEMA (DR) / Tezli 16000 - 20000