Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Programları bakıldığında 10'dan fazla yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 1 enstitü ile birlikte hizmet veren üniversite. Yüksek lisans programları sadece sosyal bilimleri alanları içinde yer almaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Mersin ilinde yükseköğretim yapan üniversite, Mersin'de yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler arasındadır.  

Çağ Üniversitesi Kuruluş

Çağ Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla ve 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları'na ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur. Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu (MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Bilahare; 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.   Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan ve eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi; bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova'nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi'nin ilk Vakıf Üniversitesi olup, 2005 yılından sonra bağışlanan alanlarla yerleşke alanı 470.000 m2 seviyesine ulaşmıştır. Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı mevcudu her geçen yıl artış göstermiştir. 1998-1999 döneminde toplam 422 olan öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 5000'e yükselmiştir. Üniversite ilk eğitim-öğretime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kadrolu öğretim elemanı sayısı 169, ek ders saat ücretli öğretim elemanı 24 olmak üzere 193’a yükselmiştir. İdari ve Güvenlik Personeli toplamı da 110'a yükselmiştir.   Bu merkezde İnternet Salonu faaliyete geçmiş, Bireysel ve Grup Çalışma Odaları tefriş edilmiş, Konferans salonları hizmete sunulmuştur. Ayrıca bilgi üretme ve aktarım faaliyetine yönelik enstitü, araştırma merkezleri, Erasmus ve Kariyer Ofisleri ile benzer fonksiyonları içeren tüm birimler söz konusu fiziksel alanda konuşlandırılmıştır. 2009 yılında "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nin en üst katında başlayan Yıldız Gözlem Evi "planetaryum" inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.   Her yıl Üniversitemizde yenileştirme faaliyetleri olarak ilave inşaatların yapılması yanında, gelecek yıllar için de yeni inşaat yatırımlarının yapılması planlanmaktadır. Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak programları detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat
BANKACILIK VE FİNANSTezsiz3120 - 12475
EKONOMİ HUKUKUTezsiz3120 - 12475
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİTezli3120 - 12475
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (DR) /Tezli3120 - 12475
İŞLETME YÖNETİMİTezsiz3120 - 12475
İŞLETME YÖNETİMİ (DR) /Tezli3120 - 12475
KAMU HUKUKUTezli3120 - 12475
ÖZEL HUKUKTezsiz3120 - 12475
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİTezli3120 - 12475
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITezli3120 - 12475
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞMETezli3120 - 12475
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMATezsiz3120 - 12475