Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Programları bakıldığında 100'den fazla yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam 4 enstitü ile birlikte hizmet veren yüksek lisans programları. Mühendislik alanlarından sosyal bilimleri alanlarına kadar geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Balıkesir ilinde yükseköğretim yapan üniversite, Balıkesir'de yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler arasındadır.  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hakkında

Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olma sıfatını koruyan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Geleceğe Açılan Köprü” misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz 23 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan eğitim kurumları ile akademik hayatına başlamıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 08 Eylül 2015 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in rektör olarak atanması ile bu tarihten itibaren hızla gelişme yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Üniversitemizde halihazırda 6 yerleşke, 5 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere 10.500 civarında öğrencimiz mevcuttur.

MİSYON

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.  

VİZYON

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmak  

DEĞERLER

 • Katılımcılık ve Çoğulculuk
 • Bilimsel Eğitim ve Araştırma
 • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • Kurumsal Gelişim
 • Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim
 • Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk
 • Uluslararasılık ve Entegrasyon
 • Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci
 • Disiplinlerarası Yaklaşım
 

HEDEFLER

 • Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi.
 • Nitelikli ve yeterli sayıda Akademik kadroya sahip olmak.
 • Uluslararası normlarda eğitim- öğretim programları geliştirmek.
 • Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.
 • Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.
 • Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.
 • Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak.
 Program Adı Tezli/Tezsiz Fiyat
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI Tezli 6000 - 6000
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Tezli 6000 - 6000
EKONOMETRİ Tezli 6000 - 6000
İKTİSAT Tezli 6000 - 6000
İKTİSAT (DR) / Tezli 6000 - 6000
İŞLETME Tezli 6000 - 6000
İŞLETME (DR) / Tezli 6000 - 6000
LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK Tezli 6000 - 6000
MALİYE Tezli 6000 - 6000
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ Tezli 6000 - 6000
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK Tezsiz 6000 - 6000