Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Programları


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Programları  5 farklı enstitü ile 20'nin üzerinde lisansüstü program öğrencilere sunmaktadır.  

Üniversite Hakkında;

Araştırma odaklı, • Lisansüstü eksenli, • Uluslararası işbirliğine önem veren, • Güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren, • İlgi alanı tüm dünyayı kuşatan, • Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen, • Zengin bir kütüphaneye sahip, • Çok dilli, çok kültürlü, • Bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan bir üniversite   2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, lisans ve lisansüstü eğitim verecek olan araştırma odaklı bir üniversitedir. Sosyal bilimler alanında uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek üniversitenin başlıca hedefleri arasındadır. Bu amaçla ASBÜ, ulusal/uluslararası bilimsel projeler yapma konusunda öğretim kadrosu ve öğrencilerini teşvik edecek, ulusal (TÜBİTAK, diğer kamu kurumları ve özel sektör) ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal bilim araştırma fonlarının etkin biçimde kullanılması için gereken desteği kendilerine sağlayacaktır. Dil Eğitim Merkezi sayesinde öğrencilerin çalışma konularına bağlı olarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine, araştırma ufuklarını genişletmelerine imkân verilmesi amaçlanmaktadır. Üniversite bünyesinde güncel konularda araştırmalara öncelik vererek ülkemizin toplumsal yapısını, değerlerini, kurumlarını ve bunların değişim seyrini ortaya koymaya yönelik düzenli araştırmalar yapılmasını planlamaktadır. Lisansüstü programların ve araştırma projelerinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde disiplinler arası bir yaklaşım gözetilecektir. Ayrıca ASBÜ alanlarında başarılı uluslararası üniversitelerle çift diploma programları oluşturmayı, böylece lisansüstü diploma programlarının ülke sınırları dışında tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çatısı altında Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerinde önem taşıyan ülkeleri iyi bilen uzmanlar ve araştırmacılar hizmet vermekte, kendilerinden karşılaştırmalı sosyal araştırmalar yürütmeleri beklenmektedir. Bu çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası alanda bütün araştırmacıların hizmetine şeffaf bir biçimde sunulacaktır. Üniversite bünyesinde yapılan araştırma bulguları, Türkçenin yanı sıra diğer birçok farklı dilde internet ortamında paylaşılacaktır. Ankara’nın tarihî semti Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri olan binalarda faaliyet gösteren ASBÜ yerleşkesinin tasarımında, semtin dokusuna bağlı kalınmıştır. Öğretim üyeleri, çalışanları ve öğrencileriyle üniversite, yerleşkesinin bulunduğu çevrenin entelektüel, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm ve gelişimine katkıda bulunacaktır.   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için arama motorunu kullanarak detaylı program inceleyebilirsiniz. Ayrıca sağ bölümde yer alan iletişim formu üzerinden üniversite yetkililerine soru sorabilir ve iletişim kurabilirsiniz.Program AdıTezli/TezsizFiyat
BARIŞ VE ÇATIŞMA ÇALIŞMALARITezli3600 - 11250
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUTezli3600 - 11250
İKTİSATTezli3600 - 11250
İŞLETMETezli3600 - 11250
MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI / SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI (DR)Tezli3600 - 11250
ORTADOĞU ÇALIŞMALARI (DS-DR)Tezli3600 - 11250
ÖZEL HUKUKTezli3600 - 11250
SİYASET BİLİMİTezli3600 - 11250
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI (DS-DR)Tezli3600 - 11250
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTezli3600 - 11250
YÖNETİM VE ORGANİZASYONTezsiz3600 - 11250