Uluslararası Lojistik Bölümü ve Yüksek Lisans Programları

 

Uluslararası Lojistik Bölümü ve Yüksek Lisans Programları

 

Uluslararası lojistik ve taşımacılık kavramlarını entegre olarak ele alabilecek, uluslararası platformdaki dinamizmi takip edecek, Türkiye’ nin ekonomik ortamı açısından değerlendirme yaparak stratejik kararları hızlı bir şekilde alabilecek, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli yöneticiler yetiştirir.

Bu bölümden mezun olanlar;

Taşımacılık sektörünün verimliliğinin artırılması, değişik faaliyet alanları için uygun pazarlama tekniklerinin belirlenmesi, lojistik yönetiminin sektörün maliyetlerini nasıl etkilediği, bilişim teknolojilerinin orta ve uzun vadelerde lojistik ve taşımacılık faaliyet alanlarını nasıl etkileyeceği, taşımacılık sektörünün toplam yatırımlar içindeki payının ne olduğu, hangi yönetim ve istihdam şekillerinin bu sektör için daha uygun olduğu konularında araştırma ve çalışmalar yapmaktadırlar.

Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş anlayışının değişmesi, lojistik yönetiminin önemini artırmıştır. Gerek insan ve diğer canlı varlıkların, gerekse fiziksel nesnelerin taşınmasının söz konusu olması ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir sektör olması, taşımacılık sektörünün, Türkiye ve dünya ekonomisinde çok önemli bir yer işgal etmesine yol açmıştır. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. İyi bir donanıma sahip, yabancı dil bilen elemanların iş bulma olanağı yüksektir.

 

Uluslararası Lojistik mezunlarının yetkinlikleri:

 • Ekonomi ve sosyal bilimlere ilgi duyması
 • Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması ve zamanı iyi kullanabilmesi
 • Düşüncelerini açık bir dille ifade edebilmesi
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
 • Başkalarıyla iş birliği halinde çalışabilmesi
 • Pratik davranmak ve doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olması
 • İleri görüşlü ve tedbirli olması
 • İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması
 • Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.

 

Uluslararası Lojistik Yüksek Lisans Dersleri:

 • Lojistik Yönetimi
 • Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
 • Taşımacılık Yönetimi
 • Kalite ve Verimlilik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Planlaması
 • Lojistik Sistemlerinin Analizi ve Modellenmesi
 • Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları
 • Lojistik Bilgi Sistemleri
 • Uluslararası Ticaret
 • Kombine Taşımacılık

 

Uluslararası Lojistik Yüksek Lisans Programı Olan Üniversiteler:

 

ÜniversiteProgramTürÖğrenim TürüProgram TürüDurumDilŞehirFiyat
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI LOJİSTİKDevletÖrgün öğretimYüksek lisansTezsizTürkçeİstanbul9000 - 9000

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

 

İLGİLİ YAZILAR

 

 

YÜKSEK LİSANS ARA