Hukuk Bölümü ve Yüksek Lisans Programları

 

Hukuk Bölümü ve Yüksek Lisans Programları

 

Hukukun toplum hayatındaki rolü,

 • Toplumda bireylerin birbirleri ile devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kuralların, yasaların oluşturulması, yorumlanması ve uygulanmasına yönelik yöntemler,
 • Bu yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözülmesi konularında araştırma ve eğitim yapan bir bölümdür.

Bu bölümden mezun olanlar; yaptıkları stajın konusuna göre çoğunlukla aşağıdaki unvanlarla çalışırlar:

 • Hakim
 • Savcı
 • Avukat
 • Danışman

Hukuk iş alanı geniş olan bir bölümdür. Hem kamu kuruşlarında hem de özel şirketlerde çalışma imkânı vardır.

 • Kaymakamlık,
 • Noterlik,
 • Müfettişlik,
 • Müşavirlik,
 • Dışişleri Bakanlığı gibi yerlerde de çalışılabilmektedir.

Bu meslek dalında kendini geliştirmek isteyenler ağırlıklı olarak aşağıdaki yetkinliklere sahip olmalılardır.

 • Sosyal Bilimlere ilgi duyma
 • Başkalarını anlayabilme, etkileyebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olma
 • Düşünceleri sözel olarak iyi ifade edebilme
 • Sağlam bir mantık ve sezgi gücüne sahip olma
 • Objektif olma
 • Değişik görüş ve yeniliklere açık olma
 • Okumayı ve araştırmayı sevme
 • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneğine sahip olma
 • Yorum yapma ve yüksek değerlendirme gücüne sahip olma

 

Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. İş bulma olanağı ve kazanç durumu, bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır.

Hâkimlere ve savcılara kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır.

Bu alanda yüksek lisans yaparak kendinizi geliştirebilir ve alanınız da uzmanlaşabilirsiniz.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Dersleri:

 • İmar Hukuku
 • Anayasa Teorisi
 • Ceza Hukuku Sorunları
 • Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Kamu Hukukunun Gelişimi
 • Hukuk ve Siyaset
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • Ekonomik Suçlar
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri
 • İdarî Yargılama Usulünün Güncel Sorunları

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Dersleri:

 • Anonim Şirketler Hukuku
 • Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler
 • İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • Yasal Mal Rejimi
 • Sigorta Hukuku
 • Çek Hukuku
 • Ferdi İş Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Tahkim Hukuku
 • Finansal Tablolar Analizi ve Uygulamaları
 • Marka Hukuku

Ceza Hukuku Sorunları

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisansı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisansı, kamu hukuk dalı içerisindeki pek çok alanda uzmanlaşma olana

 

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisansı

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans, hukuk biliminin farklı boyutlardan görülmesine olanak sağlar.

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ARA