Geçmişten Günümüze Bankacılık ve Finans

 

Geçmişten Günümüze Bankacılık ve Finans

 

Geçmişten günümüze Bankacılık ve Finans birçok aşamadan geçmiştir. Ekonomi artık herkesin gündemi olmaya başladığı bu dönemde Bankacılık ve Finans sektörüne ilgi daha da arttı. Geçmişten Günümüze Bankacılık ve Finans ‘ın geçirdiği evreleri aşağıda ilginize sunmuş bulunmaktayız.

Uluslar oluştukça ve toplum yaşantısı belirginleştikçe bunun yanında ekonomik süreçler de gelişim göstermeye başlamıştır. Bu gelişim süreçleri içinde krizleri de barındırmaktadır. Geçmişten günümüze değin dünya, birçok krize tanıklık etmiştir. Bu krizler ülkelerin sadece ekonomik yaşantısını etkilemez aynı zamanda ülkenin siyasi yapısıyla da ilintili bir etkendir. Krizler de sadece yaşandığı ülkeleri değil, alışveriş ve ticaret içinde bulundukları diğer devletleri de birçok açıdan etkilemiştir. Krizi yaşayan devletlerde iç çatışmalar, iktidar-halk arasında sorunlar meydana gelebilir. Bunlardan bazıları;

BÜYÜK BUHRAN

ABD’de başlamış olsa da etkileri kısa süre içerisinde bütün dünyayı sarmıştır. ‘’New York Down Jones Borsası’’ 1929 yılına kadar yükselişini sürdürmüş ve birçok yatırımcıya ciddi kazançlar sağlamıştır. Tarihler 3 Ekim 1929’u gösterdiğinde şirketlerin hisselerinde olağan dışı kayıplar yaşanmaya başlanmıştır. Bu kayıplarla birlikte yabancı yatırımcılar ellerindeki kağıtlarını elden çıkarmaları sonucu 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurmuştur. Bu düşüş, binlerce bankanın iflasına ve milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olmuştur. Almanya’ya kadar sıçrayan buhran,  çözümü Adolf Hitler iktidarında bulmuştur. Başta ekonomik bir kriz olarak karşımıza çıkan durum zaman içinde evrilerek 2. Dünya Savaşı için zemin hazırlamıştır.

TÜRKİYE EKONOMİK KRİZİ

1999 yılında yaşanan depremle birlikte ekonomisinde de büyük çatlaklar meydana gelen ülkede, 2001 yılında gerçekleştirilen ‘’Milli Güvenlik Toplantısı’nda’’ yaşanan tartışmanın ülke gündemini de etkilemesi üzerine kurulu bir krizdir. Kriz ekonomiyi derinden etkilemiş ve 21 Şubat’ta faiz %6200’lere kadar ulaşmıştır. Para değerini kaybetmiş, devlet borcu 29 katrilyon Türk Lirasına ulaşmıştır.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

ABD, Mortgage sistemini her ne kadar başarılı bir sistem olarak kurgulamaya çalışsa da altı doldurulmayan boşluklar yüzünden kriz meydana gelmiştir. Sistem, nakit para kıtlığına neden oldu ve buna bağlı olarak önemli kuruluşlar iflaslarını açıkladı. Kriz sadece ABD’de baş göstermemiş aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerini de etkilemiştir. İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler özellikle en çok etkilenenleridir.

Bankacılık ve Finans, oluşumundan bu yana sürekli bir değişim süreci içerisindedir. Geliştirilen teknolojiyle, bu alanda hayatı daha kolaylaştıran uygulamalar sunmaktadır.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ DENEYİMİ

Üst düzey yöneticiler yapmış oldukları araştırmalar üzerine ‘’Müşteri Deneyimi’’ ile birlikte birçok firmanın önüne geçebileceğini düşünmektedirler. Bankacılık ve Finans Kurumlarının çoğu, pazarlama ve satın alma gibi nitelikleri bir kenara itip birincil öncelik olarak müşteri deneyimini temele almış ve bunun üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmalarda banka ve müşteri arasındaki ilişkinin verileri ortaya çıkarılmıştır. Buna göre çalıştığı bankadan iyi bir hizmet olan ve memnun olan müşteri, yetersiz hizmet alan müşteriye göre 12.7  kat daha fazla harcamada bulunuyor. Aynı zamanda iyi hizmet aldığını düşünen müşterinin çevresine bu bankayı tavsiye süreci de hızlanmış oluyor. Böylelikle banka iyi bir ivme yakalayabiliyor. İyi hizmet vermeyi kendine ilke edinen banka, hata yapması durumunda müşterisi tarafından  7.8 kat daha fazla tolere edilebiliyor.

 

BASEL KRİTERLERİ ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Bankacılık ve finans sektörünün gün geçtikçe büyümesi ve küreselleşmesiyle birlikte belli standartlar oluşturulmuştur, ülkelerde bu standartlara göre faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Bankacılık denetimiyle alakalı hususların anlaşılması ve bankacılık sektöründeki kalitenin artırılması adına önemli uygulamalar olduğu söylenebilir. Basel-1, Basel-2 de tam olarak bu standardın oluşturulmasıyla alakalı faaliyetlerdir. Çok sayıda ülke tarafından uygulanmıştır. Türkiye’de Basel-2’yi 2009 yılından beridir uygulamaktadır. Basel-2, özellikle bankaların kredi verme süreçlerinde şartları belirlemekte ve teminat konusunda işletmelere belli kıstaslar uygulamaktadır. Her ne kadar ülke bazında Basel-2’nin uygulanabilmesi için çalışmalar yapılsa da aynı hassasiyetin şirketler tarafından gerçekleştirildiğini görememekteyiz. Genel anlamıyla Basel-1, kredilendirme aşamasında OECD ülkeleri için kolaylık sağlanması için yapılmıştır. Basel-2 ise sektör içerisindeki risk ölçümleri, sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı belirlenir ve bankacılık piyasasının disiplinini geliştirmek adına çalışmalar yapılır.

 

BANKACILIKTA MOBİL BANKACILIĞIN YERİ

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan ve birçok ülkede hizmet veren Morgan Stanley‘nin açıklamasına göre, geleneksel bankacılık anlayaşının gün geçtikçe kısırlaşacağı ve mobil bankacılığın bu oranda önem kazanacağına değinmiştir. Mobil bankacılıkla birlikte 2022 yılına kadar 60 milyar doların tasarruf edileceği belirtilmiştir. Banka şube sayılarında küçülmeye giden ve personel alımını da bu oranda yavaşlatan bankalar da bu dönüşümün farkındandırlar. Dijitalleşmenin de etkisiyle bankalar artık en büyük kârı sağlamak için adımlarını atmaktadır. Fakat bu adımlar, bankalarda istihdam sağlayan personel açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Siyasi ve düzenleyici çerçevede bulunanlar, personel kadrolarının daraltılmasının ülkelerde sorunlar çıkartacağına işaret etmektedir. Fakat aynı zamanda bu yapay zekanın sürekli gelişmesiyle de birlikte yeni iş alanlarının da ortaya çıkacağı mutlaktır. Geçmişten Günümüze Bankacılık ve Finans ‘ı bu yayınımızla sizlere kısaca özetledik.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Dünyanın En Büyük 5 Bankası

Dünyanın en büyük 5 bankası hangileridir sorusunun cevabını aşağıda ilginize sunmuş bulun

 

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

Bankacılık ve Finans yüksek lisans programı bankalarda ve finans kuruluşlarında veya çeşitli

 

Finans Yönetimi Yüksek Lisansı

Finans yönetimi; finans yönetimi yüksek lisans adaylarının uzmanlaşmasını ve faaliyetler ser

 

Bankacılık Yüksek Lisans Programı

Bankacılık Yüksek Lisans Programı Bankacılık yüksek lisans programı aynı zamanda farklı i

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ARA