Yüksek Lisans : Yüksek Lisans Nedir, Yüksek Lisans Programları

 

Yüksek Lisans Nedir?


Yüksek Lisans, fakülte öğretimine dayalı eğitim – öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı hedefleyen yükseköğretimdir. İngilizcesi ile master olarak adlandırılır. Lisans eğitimi sonrasında devam edilen eğitim sistemine verilen isimdir.

Yüksek lisans, kişinin eğitim aldığı bölümde uzmanlaşması ve bu uzmanlık durumunu bilimsel bir makale ile yani tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı”, “yüksek mühendis”, “uzman”, “yüksek mimar” gibi unvanlar kazanır.

Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki gruba ayrılır.


Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puanı almak ve başvurulan programın gerek duyduğu kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. tezli yüksek lisans eğitimi için detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.


Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı mezun olunan eğitim alanında veya farklı bir alanda akademik düzeyde bilginin uygulamaya çevrilmesinin hedeflendiği lisans üstü eğitim biçimidir. Tezli lisans programındaki gibi ALES sınavı şartı aranmamaktadır. Tez yazılması yerine dönem projesi yapılır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi için detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz

Yüksek Lisans İçin Ne Gereklidir?


Yüksek lisans yapabilmek için 4 yıllık lisans programlarından mezun olabilecek duruma gelmek yada mezun olmak gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda olan kişiler için belirli süreye kadar mezuniyet durumlarının belgelemesi istenir. Bazı üniversiteler ise sadece lisans mezunu olan öğrencilerin başvurularını kabul etmektedir.

Yüksek lisans hedefi olan öğrenciler lisans not ortalamaları, ALES sınav puanı, yabancı dil ve mülakat puanları incelenerek değerlendirilir. Üniversiteler bu kriterlere bakarak başvuruyu kabul etmektedirler.

Lisans puanı ortalaması tüm yüksek lisans eğitimi sağlayan programlarda değerlendirme kriteridir. Fakat bazı programlar ALES sınav puanı, yabancı dil ve mülakat puanı için değerlendirme kriteri bulunmaz.

Tezli yüksek lisans başvurusu için en az 55 ALES puanı alınması gerekir. Bu Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır. Bazı üniversiteler bu puandan daha yüksek ALES puanı talep edebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans başvurusu için ALES puanına gerek duyulmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına sadece lisans not ortalaması ile başvuru yapabilirsiniz.

YÖK tarafından Yabancı dil için koyulmuş asgari puan şartı bulunmamaktadır. Üniversiteler tezli yüksek lisans için yabancı dil puanını değerlendirmeye alabilirler. Bu gözetildiğinde programa dahil olabilmek ve kazanma şansını arttırmak için yabancı dil puanının olması önem taşımaktadır.

Mülakat; Tezli yüksek lisans için önem taşıyan diğer bir kriterdir. Bu aşamada lisans eğitiminize dair sorular ile talep ettiğiniz alana ne kadar yetkin olduğunuz test edilir. Bu test ile jüri üyeleri tarafından puan alırsınız.

Tüm bu şartlar yüksek lisans için yeterli gözükse ve karşılamış olsanız da kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Tezli yüksek lisans programı için ALES puanı oldukça büyük önem taşımaktadır. ALES puanının yüksek olması büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca yabancı dil puanınızın da yüksek olması kabul edilme oranını arttırır.

 

Yüksek Lisansın Amacı


Eğitimin amacı programa dahil olan öğrencilere ilgilendiği alanda bilimsel olarak yetkinlik kazandırmaktır. Program süresi boyunca öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemlerin ilgili alan için uygulaması hedeflenir. Tezli programlarda öğrenci tez yazarak ilgili konuda alan araştırması yapar ve özgün bir çalışma çıkarması istenir. Bu öğrenciye olduğu kadar ilgili alan içinde bilimsel anlamda katkı sağlar.

 

Ne İşe Yarar?

Yüksek Lisans Eğitimi alan kişiler kendilerini ilgili oldukları alan için akademik anlamda ileri düzeyde geliştirir. İlgili alan için kazanılan bu yetkinlik özel sektör veya kamuda oldukça fark yaratmaktadır.

-          Yüksek öğretim kurumlarında (yüksek lisans mezuniyet şartı aranan) araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman gibi kadrolara başvurarak çalışabilirsiniz.

-          Eğer tezli yüksek lisans mezunu iseniz doktora eğitimi alarak akademik kariyerinizi sürdürebilirsiniz.

-          Özel sektörde yapacağınız iş başvurularında kabul edilme şansınızı arttırmış olursunuz. İş yerleri yönetici gibi önemli pozisyonlara alım yaparken en çok yüksek lisans mezunlarını tercih etmektedir. Ayrıca üst pozisyonlara terfi edebilme şansınızı arttırır.

-          Kamu çalışanları içi yüksek lisans mezunu olmak kurum içi daha üst pozisyonlara yükselmek ve maaşının da artması anlamına gelir.

 

Yüksek Lisans Ne Kadar Sürer?

Yüksek Lisans kaç yıl sürer, başarısızlık durumunda verilen ek süre nedir?


Tezli yüksek lisans programı 2 yıl (4 yarıyıl) sürer. 4 yarıyıllık sürenin 2 yarıyılı ders dönemine aittir. Diğer 2 yarıyılı ise tez yazma süresini kapsar. Ders veya tez yazma döneminde başarısız olan öğrenciye ek olarak 2 yarıyıllık bir süre verilir. 6 Yarıyıllık azami sürenin tamamlanması sonucunda başarısız olan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği sonlandırılır.

Tezsiz yüksek lisans programı için eğitim süresi 2 yarıyıl (1yıl) sürer. 2 yarıyıllık ders dönemini sonunda proje yazılır ve mezun olunur. Belirtilen süre içinde tamamlanmayan projeler için 1 yarıyıllık ek süre verilir. Verilen ek süre içinde mezun olunamaması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

Yüksek Lisans Çeşitleri


Yüksek lisans programları için tez yazma durumuna göre ve eğitim programının işleyiş şekillerine göre çeşitli ayrıştırmalar bulunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı; Ders döneminin ardından tez yazılması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programı için tez yazılması talep edilmez fakat dönem projesi yazılır.

Uzaktan yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olarak tercih edilebilir. Ders için üniversiteye gidilmez, online olarak dersler işlenir.

İkinci öğretim yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olabilir. Daha çok çalışanların tercih ettiği akşam okuludur. Mesai saati sonrası başlamaktadır.

MBA, Master of Business Administration kelimesinin kısaltmasıdır. İşletme Yönetimi yüksek lisansı olarak adlandırılır.

 

MBA Nedir?


Master of Business Administration kelimelerinin kısaltması olan MBA işletme yüksek lisansı olarak tanımlanır. Başka bir bilim alanından lisans diplomasını kazanmış kişilere uyarlanan işletme yüksek lisansıdır. Bu tanım ile özel sektör veya kamu kuruluşlarında çalışa kişilere yönetimsel vizyon vermeyi hedefleyen yüksek lisans programı olarak tanımlanabilir. 


Yüksek Lisans başvurusu için yüksek lisans başvuru şartları sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Yorum yapmak için önce giriş yapmanız gerekmektedir.

 
YORUM


 

BLOG

2018 ALes 3.Dönem Başvuruları

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

 

Yüksek Lisans Mülakat Soruları

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ARA