YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Yüksek Lisans ve Doktora Programı:

 

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

 

Bir an için son 10-15 yılda dünya çapında kurulmuş BT tabanlı firmaları göz önüne alalım:  Google, Facebook, Yahoo, Youtube, Twitter, Amazon, e-bay, LinkedIn, FourSquare, Alibaba, ….”. Bu firmaların her birinin piyasa değeri milyarlar mertebesindedir. Bazıları ise dünyanın en değerli firmaları halini almıştır. Peki bu bir tesadüf mü yoksa yeni iş yapma şekli mi sizce? Bizler, bunun yeni iş yapma şekilleri olduğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz teknolojik dönemde ilerlerken ister sevelim ister sevmeyelim teknoloji yaşam şeklimizi ilgilendiren çok şeyi dramatik bir şekilde değiştirecektir.

 

Bu değişikliklerin etkileyeceği alanlarla ilgili bir kaç örneği söyle sıralayabiliriz:

 İş yapma şekli, sosyal yaşam, eğlence, iletişim, ticarileştirme, tıp, ilaç tasarımı, eğitim, müşteri ilişkileri, kaynak planlaması, lojistik vb.

 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

 

Eğitim vermenin yanı sıra kurum/kuruluş ve şirketlerdeki uygulama programları ile bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

 

Bu araştırmalar; sosyal ağlar, bulut bilişim, BT ticarileştirilmesi, sanal gerçeklik, pazarlık sistemleri, işbirliği teknolojileri, ofis otomasyonları, elektronik ticaret sistemleri, dijital ödeme sistemleri, stratejik bilgi sistemleri, kolektif zeka, tele-tıp, elektronik pazarlar, sosyal medya, bilgi sistemleri analizi, sistem geliştirme teknikleri, kurumsal kaynak yönetim sistemleri, sistem adaptasyonları ve yaygınlaştırılması, mobil programlama ve uygulamalar ve çok daha fazla alanda yapılmaktadır.

 

Bizler aynı zamanda teknolojinin insanlar ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgileniyoruz. Şöyle ki, kişisel verilerin gizliliği, teknoloji bağımlılığı, güvenlik, fikri mülkiyetin korunması, BT tabanlı stres konuları da YBS’nin ilgi alanları içerisindedir. Internet’in gelişim ve evrimi gibi konuları da göz ardı etmeyip, bunların şu an itibarı ile ilgilendiğimiz alanlar olduğunu ve gelecekteki değişikliklere göre çok daha yeni alanın araştırmalarımıza katılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Amaç:

 

Bilgi sistemlerindeki bilgi birikimlerinizi arttırmanın yanı sıra YBS doktora programının amacı sizlere araştırma yapma yeteneği kazandırmak ve önde gelen üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya bilgi/ar-ge temelli iş yapan firmalarda iyi bir bilim insanı ve araştırmacı olmak için  gerekli olan donanımı kazandırmaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Derecesi ile Ne Yapabilirim?

 

YBS doktora derecesi ile mezun olanlar sistem analisti ya da teknik yönetici pozisyonlarında, üst düzey bilgi sistem sorumlusu pozisyonunda, bilgisayar ve bilgi sistem yöneticisi pozisyonunda profesyonel olarak iş bulabilmektedirler. Profesyonel pozisyonlarda, doğru teknoloji seçimi, implementasyonu ve yönetiminde direkt olarak sorumlu olurlar. YBS doktora derecesi ile Ar-Ge firmalarında araştırmacı, araştırma birimi yöneticisi, üniversitelerde araştırmacı olarak ya da akademik pozisyonlarda  çalışabilmektedir. Türkiye’de sayıları şimdiden 19 u bulan YBS ya da İşletme Enformatiği bölümü olup öğretim üyesi eksikliği had safhadadır. YBS doktora öğrencilerinin daha mezun olmadan ya da hemen mezuniyet sonrası bir akademik iş önerisi almaları çok yüksek bir olasılıktır.

YBS’de bazı araştırma alanları

Sistem geliştirme, bilgi teknolojilerinin stratejik kullanımı, elektronik ticaret sistemleri, davranışsal karar-verme, veri tabanı modelleme, telekomünikasyon ve ağ tasarımı, bilgi gereksinim analizi, adaptif bilgi-tabanlı sistemler, bilgi teknolojilerinin ekonomik tabanlı kullanımı, veri madenciliği ve iş zekası uygulamaları, veri yönetişimi, sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama gibi çok geniş bir yelpaze.