ULUSLARARASI TİCARET

 

Bu programın üniversitelerde Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları olmakla birlikte doktora programı da bulunmaktadır.

Programın Amacı

  • Ulusal ekonomiler planında, hükümetlerce uygulamaya konan dış ticaret politikaları
  • Firma düzeyindeki uluslararası ticaret uygulamaları üzerinde odaklanmış işletme yönetim ve pazarlama stratejileri
  • Uluslararası ticaret alanındaki uygulama ve politikaların hukuki çerçevesini çizen, bu itibarla tüm aktörlerin uymak durumunda oldukları, uluslararası mal ve hizmet akımlarına ilişkin temel ilke ve kuralların oluşturduğu Dünya Ticaret Sistemi

Uluslararası ticaret konusundaki teorik birikim ile kurumlar ve kavramlar hakkındaki bilgileri hayatın gerçekleri ile uyum içinde bir arada yansıtan, bu alandaki değişen ve gelişen dünya şartlarını yakından izleyebilme, ulusal ve küresel şartlara uygun çözümler üretebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim içeriğine sahiptir.


Programının Hedefi

 

Uluslararası ticarete ilişkin kavram ve teorilere aşina olduğu kadar, ithalat-ihracat işlem ve tekniklerine de hâkim, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, firma düzeyinde olsun ulusal alanda olsun, dış ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesine aktif olarak katılmaya yatkın uzmanların çıkmasıdır.