TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Programı:

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı, bazı öğrenciler için gereken önkoşul derslerin alındığı bilimsel hazırlık senesi hariç 2 yıldır.  Program 21 kredilik yüksek lisans dersleri, kredisiz bir seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Öğrenciler 21 kredilik yüksek lisans derslerini, bölümün açtığı zorunlu derslerin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçecekleri alan içi seçmeli dersler veya üniversitenin diğer bölümlerince açılan, sosyal/beşeri bilimler alanından seçecekleri derslerle tamamlarlar. Yüksek lisans programının birinci yılı derslere, ikinci yılı teze ayrılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında öğrenciler eski ve yeni Türk edebiyatı alanlarından ortak dersler alırlar. Ancak tez konularını eski veya yeni edebiyat alanlarından birinde uzmanla  Risk yönetimi yüksek
Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı, risk çalışmalarına ileri bir temel sağlamak üzere tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlik yerelden küresele, finansal sektörden reel sektöre ve mikro ölçekten makro ölçeğe uzanan bir yelpazede risklerin modellenmesini, risk yönetimi tekniklerini ve yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır.
Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programının disiplinlerarası perspektifi, katılımcıları çok yönlü ve bütüncül bir risk analizi yapabilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar gerek özel gerek kamu sektöründe, bankalar, finansal aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman adayları olarak yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.