TARLA BİTKİLERİ (DR) /

 

Program Amacı:

Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye´de bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bölümdür.Bölümde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında agronomi, ıslah, doku kültürü ve biyoteknoloji çalışmalarının yanında bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve diğer konularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı bilim ve teknolojiyi kullanarak yöresel, bölgesel ve evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. 


Bölüm çağdaş ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak çözümlere yönelik araştırmalarda uygulanabilirlik sağlayacak, araştırma ve araştırmacılığı teşvik edecek, Uluslararası ve Ulusal düzeyde işbirliklerini geliştirerek yüksek teknolojik gelişmeler sağlayacak veya bu teknolojilere ayak uyduracak ve bu sektörlerle ilgili özel kuruluşlara yol gösterici olacaktır. Bölüm, tarla bitkileri ıslah ve yetiştiriciliği ve çayır mera yem bitkileri bilim dallarından oluşmaktadır. Akademik personelimiz kişisel olarak veya diğer bazı projelerle birleşik olarak Türk Tarımı için hayati önem taşıyan çalışmalarda bulunmaktadır.