SPOR BİLİMLERİ VE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (DR) /

 

Programın Amacı:

Lisansüstü düzeyinde inceleme, araştırma ve geliştirme konularını içerir. Spor didaktiği ve metodiğinin boyutları, beceri öğrenme ve performansının ölçümü ve değerlendirilmesinde kuramsal ve laboratuvar uygulamaları, sporda öğretim yönetimi, öğrenme ve öğretme becerilerinin geliştirilmesinde yöntem, model ve yaklaşımların öğrenimi, eğitimi ve araştırmalarını kapsamaktadır.