SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI / SOSYOLOJİ (DR)

 

Programın Amacı:

Küreselleşme ile bağlantılı olarak hızla değişen ve dönüşen toplumsal gerçeklikleri anlamak, çözümlemek ve yön verebilmek, uygulama ile mümkündür. Bu amaçla sosyal sorunlara yönelik ve uygulamanın teori ile eşdeğer yürütüldüğü bir program önerilmektedir. Sosyal sorun ve durumlar için yapılan tespitler, uygulamada sahada gerçekleştirilen anketler, gözlemler ve diğer niteliksel ve niceliksel bilimsel bilgi toplama yöntemleriyle iç içedir. Programda sosyal sorunların, uygulamada farklı yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasının yapılması ve çözüm politikalarının üretilmesi amaçlanır. 

Programın Hedefi

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı toplumsal olguları analiz etme ve açıklamada teori ve pratiği bir arada yürüterek öğrencileri bu konuda uzmanlaştırmayı böylelikle toplumda ve özellikle iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkin araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir