SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

 

Sağlık hizmetleri günümüzde hem teknolojik hem de yönetsel anlamda giderek daha çok karmaşıklaşan süreçleri içermeye başlamıştır. Yüksek teknolojinin kullanımı, profesyonel yaklaşımların önem kazanması ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sistematik bilgi birikimi sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının daha etkin bir şekilde yönetimini gerekli kılmıştır. Sağlık sektöründe ortaya çıkan bu gelişmeler hem kurumsal işletmeciliğin daha nitelikli gerçekleştirilmesini hem de yönetici pozisyonundaki kişilerin yönetsel donanımlarının daha üst seviyeye çıkması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Sağlık sektöründe çalışan uzmanlar, alanlarıyla ilgili konularda çok donanımlı olsalar bile işletmecilik ve yönetim konularındaki bilgi eksikliğinden dolayı; insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, organizasyon oluşturma ve geliştirme, motive etme, iletişim ve halkla ilişkiler, liderlik, etkin ekipler ve ekip çalışması oluşturma, zaman yönetimi, stres yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin muhasebe ve finansmanı gibi konularda sorunlar yaşayabilmektedirler. Sağlık sektörü yöneticilerine bilimsel, çağdaş bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.  Bunun yanında sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, pazarlanması, yönetimi ve organizasyonu gibi konularda araştırmalar gerçekleştirilerek ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kalite düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.