SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

 

İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ

İşletme MBA veya İşletme Yönetimi gibi programlar genellikle tercih edilen bölümlerdir. Her alana hitap eden yanı ve yüksek lisans programının yapan kişiye uzmanlık katıyor olması ise ayrı bir tercih sebebi. Programın İngilizce olanı her zamanki gibi sizler için çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

 

İşletme MBA Yüksek Lisans Bölümünün Amacı

 

Lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarından mezun olanlara da iş dünyasının kapılarını açacak ve onların iş yaşamını etkileyecek bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

 

Öğrencilerin ve profesyonellerin, küresel bir bakış açısı ile bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip etmelerini, yeni yaklaşımları kavrayarak meslek alanında uygulamaları, yönetsel görev ve sorumlulukları üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Program, gerek teorik yaklaşımlarla gerekse deneysel uygulamalar ile öğrencilerin bilimsel araştırma sürecini izleyerek işletmelerin problemlerine ilişkin veri toplamalarını, analiz etmelerini, yorumlamalarını, çözüme ilişkin öneri getirmelerini sağlayan bilgi ile donatılmalarını sağlamaktadır.

 

Proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan; karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen; iş yapma kapasitesini sürekli geliştiren; işinde inisiyatif kullanabilen; fikir geliştiren ve fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı niteliklere sahip insan gücünü ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflemektedir.

 

İşletme Yüksek Lisans Bölümünün Hedefi

 

İş dünyasına profesyonel ve proaktif düşünebilen yönetici ve beyaz yaka yetiştirmek. Bu programdan mezun olan kişilerin, özel veya devlet kuruluşu olan her kurumun işletmeciliğinin bilişsel ve kavramsal şekilde en iyi biçimde yapmasını sağlamaktır.


İşletme Ana Bilim Dalı altına yer alan diğer yüksek lisans bölümleri

İşletme Doktora Programı

Sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği yüksek lisans bölümü

Turizm İşletmeciliği yüksek lisans bölümü

İşletme Muhasebe yüksek lisans bölümü

Genel İşletme Doktora programı

İşletme Finansman doktora programı

Hayvan Sağlığı ekonomisi yüksek lisans bölümü

İşletme yönetim organizasyon doktora programı

Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği yüksek lisans bölümü

İşletme Mühendisliği Yüksek lisans bölümü

Uluslararası işletmecilik yüksek lisans bölümü

Sivil Hava İşletmeciliği yüksek lisans bölümü

Denizcilik İşletmeleri yüksek lisans bölümü

Moda İşletmeciliği yüksek lisans bölümü

İşletme Yönetimi yüksek lisans bölümü

Yapı İşletmesi yüksek lisans bölümü

İşletme Executive MBA yüksek lisans bölümü

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği yüksek lisans bölümü