PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

Programın amacı, işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Program, işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarının, pazarlama alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Pazarlama Kurul başkanlığı gibi yüksek noktalarına geleceklerdir. Stratejik pazarlama becerisi ve geniş bakış açısına bağlı karar verme yetisi ile donanmış mezunlarımızın çalıştıkları şirketler için rekabetçi üstünlük sağlayacaklardır.  Küreselleşen şirket yapısı, derin uluslararası işletme bilgi, beceri ve çok uluslu bakış açısına sahip yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Mezunlarımız dünyanın değişik bölgelerinde yönetici olabileceklerdir.