PAZARLAMA

 

Pazarlama ve Dijital Pazarlama Yüksek Lisans Programı

 

Geçmişten günümüze bakıldığında pazarlama alanı hiç bir zaman bitmemekle birlikte her yıl önemi şirketler için artarak devam etmektedir. Hatta sadece tüzel kişiler için değil ayrıca bireyler içinde pazarlama çok önemli bir alan olmuştur. 


Gelişen teknoloji ile birlikte pazarlama alanı da gelişmiş ve evrimleşmiştir. Pazarlama yüksek lisans programı da tam olarak bu anlamda evrimleşerek tek başına pazarlama yerine dijital çağ da dijital pazarlama yüksek lisans programı olmuştur.


Günümüzde pazarlama artık tek bir koldan değil her alandan aynı anda yapılan çalışmaların bir çıktısı haline gelmiştir. Bu yüzden dijital pazarlama yüksek lisans programı içerisinde PR, Pazarlama, Algı Yönetimi ve Dijital  pazarlama anlatılmaktadır. Programın dijital ayağı olmadan çok zayıf olacaktır. Özellikle arama motorlarına tamamen teslim olmuş internetin çok iyi şekilde analiz edilmesi gereklidir.


işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Program, işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarının, pazarlama alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Pazarlama Kurul başkanlığı gibi yüksek noktalarına geleceklerdir. Stratejik pazarlama becerisi ve geniş bakış açısına bağlı karar verme yetisi ile donanmış mezunlarımızın çalıştıkları şirketler için rekabetçi üstünlük sağlayacaklardır.  Küreselleşen şirket yapısı, derin uluslararası işletme bilgi, beceri ve çok uluslu bakış açısına sahip yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Mezunlarımız dünyanın değişik bölgelerinde yönetici olabileceklerdir.