MUHASEBE VE DENETİM

 

Muhasebe ve Denetim programı özellikle lisans alanında muhasebe öğrenimi görmüş veya işletme öğrenimi görmüş ve sektörde çalışan muhasebecilerin tercih ettiği bir programdır.

Programın Amacı ve Hedefi

Küreselleşme olgusu, finansal bilgi sisteminde “evrensel  finans dili” ihtiyacı oluşturmuş, bunu karşılayabilmek için  muhasebede,  Uluslararası Finansal Raporlama  Standartları hazırlanmış, ülkelerin bunları benimsemesi  teşvik edilmiş  ve muhasebe tutulması ve finansal raporların hazırlanmasında  önemli ölçüde uygulama birliği sağlanmıştır.

 Ayrıca, kurumsallaşmaya ve denetime önem verilmiş, hazırlanan finansal tablolar için yüksek kalitede Uluslararası Denetim Standartları hazırlanmış, böylece uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablolara  ulaşılabilmek olanağı sağlanmıştır.

Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de, özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte  şirketlerin kurumsallaşarak,  sahiplik  ve yöneticilik fonksiyonları ayrışma sürecine girmiş, muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yanında pay sahiplerine, ilgi gruplarına, muhtemel yatırımcılara ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevi öne çıkmıştır.

Bu gelişmelere uygun olarak, muhasebe ve denetim programının temel amacı, ulusal  mevzuata, uluslararası finansal raporlama standartlarına  göre bilgisayar ortamında muhasebe tutabilen ve  finansal tabloları hazırlayabilen, yorumlayabilen, yönetime finansal  veri  sağlayabilen, uluslararası denetim standartlarını uygulayabilen  çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış yetkin  uzmanlar  yetiştirmektir