MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) /

 

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı:

 

Programın Amacı ve Gerekçesi:

 

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı'nın amacı moleküler biyoloji, genetik ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.

 

Son yıllarda Moleküler Biyoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda gelişen biyoteknoloji şimdiden endüstrinin pek çok alanını şekillendirmeye başlamıştır. Ülkemizde bu alanlarda yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Amaçladığımız program, ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında bu eksikliğin doldurulmasını ve yeni oluşumlara yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, yüzyılımız için önceliği belirlenmiş olan bu alanlarda ülkemiz için gerekli olan yetişmiş insan gücü açığı kapatılabilecektir. Aynı zamanda evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan ve bu potansiyele sahip araştırmacıların yetiştirilmesi de ana hedefler arasındadır.