MEDİKAL FİZİK

 

Programın Çıktıları


  1. Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
  2. Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  3. Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
  4. Fizik kavramlarını üst seviyede anlar.
  5. Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
  6. Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
  7. Proje yazar ve yönetir.
  8. Yazılı ve sözlü sunum yapar.