MALİYE

 

Programın Amacı

Öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda Maliye Teorisi yüksek lisans programında alınan dersler ve yapılan araştırmalar sayesinde, öğrencilere mesleklerinin çeşitli alt dallarını derinlemesine keşfetme olanağı vermektedir. Bu program kapsamında, öğrencilere bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yeteneği, yapılan araştırma çalışmalarından bilgi sentezleme becerisi, projelerde görev alarak liderlik etme özelliği gibi kazanımlar sağlamak hedeflenmektedir.

Bu programla, öğrencilerin maliye alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin iktisadi, mali, sosyal ve hukuki olayların mali araçlar kullanarak açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Programın Hedefi

Maliye Teorisi yüksek lisans programı, kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, bu bilgi ve beceri birikimini analiz etmeyi, farklı alanlardaki mevcut bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirmelerde bulunmayı ve gerekli durumlarda çözüm önerileri getirebilmeyi hedeflemektedir.