LOJİSTİK YÖNETİMİ

 

Küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak, dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Artan uluslararası ticaretin, işletmeler üzerinde yarattığı önemli baskılardan biri; gerek hammadde tedariki gerekse bitmiş ürünlerin hedef lokasyonlara ulaştırılması problemlerinin uluslararası ölçekte çözülmesi gerekliliğidir. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikte lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Programın Amacı:

Lojistik yönetimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak yönetici ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte uzmanlara olan ihtiyacı da karşılayacaklardır.