KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

Anti demokratik siyasî rejimlerin ve dışarıya kapalı ekonomik sistemlerin sayısının azalması, iletişim ve ulaşım araçlarının hızla gelişmesi dünyanın eşi benzeri görülmedik ölçüde globalleşmesine yol açıyor. Globalleşme ekonomik faaliyetler, siyaset, kültür ve sanatta da vuku buluyor. Yerel standartlar evriliyor ve uluslararası boyutlar kazanıyor. Şirketler  bütün dünyayı gözeten ekonomik planlamalar yapıyor. Ülkelerde yaşanan özellikle insan haklarıyla ilgili sorunlar dünya meselelerine dönüşüyor. Başka devletlerin ve uluslararası kuruluşların da de ilgisini çekiyor ve endişe veya müdahale konusu oluyor. Küreselleşme sivil toplum kuruluşlarına da yeni boyutlar ekliyor. Kamu otoritesi kullanmayan ama büyük itibara ve sınır aşan insan gücü desteğine sahip uluslararası sivil toplum kuruluşları insan hakları ihlâllerinden çevre sorunlarına kadar birçok alanda adeta devletlerle yarışırcasına aktif ve etkili oluyor.

 

Programın Amacı

 Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı globalleşmenin ortaya çıkardığı sorulara ve sorunlara cevap verebilecek, imkânlar ve fırsatlardan yararlanabilecek vizyona ve donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.


Programının Hedefi

 

Edindikleri bilgiler ve geliştirdikleri bakış açıları ile kamu ve özel sektörün farklı disiplinleri, uluslararası örgütler ve organizasyonlar ile basın-yayın kuruluşları ve üniversitelerdeki iş pozisyonlarının gereklerine cevap vermeye yeterli donanıma sahip olarak mezun etmeyi amaçlayan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı hem bir dünya şehri ve Türkiye’nin iktisadî, kültürel merkezi olan İstanbul’un imkân ve avantajlarından yararlanmak suretiyle alanında iddialı bir program.