KLİNİK PSİKOLOJİ

 

Türkiye'de son yıllarda ruh sağlığı alanlarında iyi yetişmiş uzmanlara olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Bu alanlardan biri de klinik psikolojidir. bu uzman açığının giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. "Yetişkin", "Çocuk-Ergen" ve  "Çift-Aile Terapisi" alt-dalları bulunmaktadır.

Program, bu çerçevede bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. 

  • Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
  • Meslek etiği
  • Psikopatolojik değerlendirme
  • Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
  • Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik, sistemik ve grup)
  • Araştırma yöntemleri

Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirileceklerdir.

Programda ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

Programda edinilecek donanım, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapıyı sağlayacaktır. 

Alıntı: İstanbul Bilgi Üniversitesi