İŞLETME YÖNETİMİ

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı Nedir?

Kişilerin bir amaca odaklanarak işlerini doğru yönetme ve bu süreçteki faaliyetlerinin tümüdür.

İnsanların bir grup halinde ulaşabilecekleri amaçlar için yapılan çalışmaların yürütülmesine yönetim; İnsan ihtiyaçlarını teknoloji, emek, bilgi ve finansal kaynaklar kullanarak karşılamayı ve uzun dönemde kar, devamlılık elde etmeyi amaçlayan ve mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimlere de işletme denmektedir.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının Amacı

Program amacı işbirliği çerçevesinde iş yürütebilen, küresel bakış açısıyla sektörü yorumlayabilen ve aynı zamanda bu kapsamda bilimsel çalışmalar yapabilen, yönetsel sorumlulukları üstlenebilen bireyler yetiştirebilmektir.

Program İçinde Alınacak Dersler Nelerdir?

Program kapsamında yönetim ve organizasyon, uluslararası finans yönetimi, stratejik pazarlama yönetimi, örgüt ve insan davranışı, finansal krizler ve risk yönetimi, teknoloji ve yenilik yönetimi gibi dersler olmakta olup söz konusu derslerin yukarıda bahsedilen hususlarla ne denli örtüştüğünü görmekteyiz.

Programın Nasıl Bir Katkısı Olacak?

Bu programda kazanılacak yetkinliklerin yanı sıra işletme yönetimi yüksek lisans diplomasının her sektörde geçerli olduğunun bilinmesi gerekir. Çünkü işletme yönetimi alanı geniş yelpazesi olan ve her piyasada kendine yer bulabilen bir bölümdür.

Ayrıca teori ve pratiğin dengede bulunduğu bu bölümde lisans dönemi boyunca öğrendikleriniz, deneyimleriniz size yüksek lisansınızı yaparken fazlasıyla yardımcı olacaktır.


Programın Uzmanlık Alanları Nelerdir?

İşletme yönetimi yüksek lisans mezunları etkin ve disiplinlerarası olan iş dünyasında kendini konumlandırmış ve kariyer gelişimleri adına büyük adımlar atmış bireyler olarak iş dünyasında yer bulmaktadır.

Bölüm mezunları;

·         Muhasebe – Finansman,

·         Pazarlama Yönetimi,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi,

·         Girişimcilik,

·         Stratejik Yönetim ve Liderlik,

·         Operasyon Yönetimi,

·         Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi gibi alanlarda kendilerine kolayca yer bulabilmektedir.