İŞLETME

 

İşletme MBA veya İşletme Yönetimi gibi programlar genellikle tercih edilen bölümlerdir. Her alana hitap eden yanı ve yüksek lisans programının yapan kişiye uzmanlık katıyor olması ise ayrı bir tercih sebebi. Programın İngilizce olanı her zamanki gibi sizler için çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

Programın Amacı

Lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarından mezun olanlara da iş dünyasının kapılarını açacak ve onların iş yaşamını etkileyecek bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

Öğrencilerin ve profesyonellerin, küresel bir bakış açısı ile bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip etmelerini, yeni yaklaşımları kavrayarak meslek alanında uygulamaları, yönetsel görev ve sorumlulukları üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program, gerek teorik yaklaşımlarla gerekse deneysel uygulamalar ile öğrencilerin bilimsel araştırma sürecini izleyerek işletmelerin problemlerine ilişkin veri toplamalarını, analiz etmelerini, yorumlamalarını, çözüme ilişkin öneri getirmelerini sağlayan bilgi ile donatılmalarını sağlamaktadır.

Proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan; karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen; iş yapma kapasitesini sürekli geliştiren; işinde inisiyatif kullanabilen; fikir geliştiren ve fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı niteliklere sahip insan gücünü ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın Hedefi

İş dünyasına profesyonel ve proaktif düşünebilen yönetici ve beyaz yaka yetiştirmek. Bu programdan mezun olan kişilerin, özel veya devlet kuruluşu olan her kurumun işletmeciliğinin bilişsel ve kavramsal şekilde en iyi biçimde yapmasını sağlamaktır.