İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Programın Amacı

Çalışma hayatında İSG nin bir devlet politikası ve bir yaşam kültürü olmasını sağlamaktır. Bu program; öğrencilerin İSG konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve kendilerini yetiştirerek, sektördeki akademik eğitim alarak sertifika sahibi olmuş uzman açığının kapanmasına, katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Hedefi

Bu sayede ülkemizde endüstride İSG ile ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak ülkemizin uluslararası platformda İSG konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır. İSG YL ve doktora programının açılmasındaki en temel amaçlardan biri de; çalışma hayatında ki kişilerin de YL ve doktora yapma taleplerine, cevap verebilecek bir program oluşturmaktır.

Program mezunları, tüm  kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında görev alabilecektir.