İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Örgütlerin insan kaynakları biriminde çalışmayı düşünen kişilere üst düzeyde uzmanlık bilgisi kazandırmak, onları yönetim pozisyonlarına hazırlamaktır. Çağımız uzmanlaşma, ayrıntıları görme ve yenilik yaparak kurumların daha etkin çalışmalarını sağlama çabalarıyla tanımlanmaktadır.

Programın Amacı:

İnsan kaynakları alanında artık kullanılmış ve denenmiş bilgilerin sınırlı bir yararı vardır. Yaratıcı bireyler bilgiyi kullanmak için değil, yeniden üretmek için edinirler. İnsan Kaynakları Yöneticiliği programının hedefi öğrencilere değişimi gerçekleştirmek için sorgulama yapmayı, çevrelerini harekete geçirmeyi, örgütlemeyi ve güç oluşturmayı öğretmektir. Programda, öğrenciler insan kaynakları konusunda derinleşmiş mesleki bilgi edinecekler ve bu bilgileri kendi görüşleri, çevrenin talepleri ve yaratıcılıkları çerçevesinde yeniden oluşturma becerisi kazanacaklardır.
 
İş çevrelerinin kuramsal bilgilerden çok uygulamalı projelerle yürütülen bu programdan mezun olan gençleri kabul etme konusunda daha istekli olacaklarını düşünmekteyiz.  Çünkü mezun olduklarında öğrencilerin ellerinde sadece bir diploma değil; gerçekleştirdikleri projeleri, ödevleri ve egzersizleri içeren bir portföy dosyası var olacaktır.

   
Programın Hedefi

Programın sağlayacağı katkıyı, iş hayatında çalışan kişiler açısından değerlendirirsek, konumlarına ve yeteneklerine bağlı olarak, program onlara uzmanlık düzeyinden yöneticilik pozisyonuna geçmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini kazandırmayı hedeflemiştir.