İKTİSAT (DR) /

 

İktisat yüksek lisans programı mezunları gerek özel sektörde gerekse de kamuda geniş bir yelpazede iş olanakları için önemli adaylar olacaklardır.

Programın Amacı

Bilginin, bir üretim faktörü olarak, başat bir rol oynadığı post-endüstriyel dönem, “ekonomist”in tanım ve işlevlerinde önemli değişimleri beraberinde getirdi. Bilginin eski ile mukayese edilemeyecek bir hızda üretildiği, iletildiği ve değerlendirildiği yeni dönemde ekonomistlerin bu hıza ayak uyduracak bir teorik ve bilgi-teknolojik donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 

Bilgi çağının gerektirdiği hızda rasyonel/optimal karar alabilecek ekonomistlerin yetiştirilmesi, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda giderek artacak nitelikli eleman açığının giderilmesine katkıda bulunabilir. Bu çerçevede, teori ve uygulamayı birleştiren ve bilgi-teknolojik yetileri ön plana alan bir ekonomi yüksek lisans programının, konjonktüre de uygun, işlevsel bir rol oynayabileceği söylenebilir.

Programın Hedefi

Programın mezunları bu bağlamda sermaye piyasaları, kalkınma ve dış ticaret politikaları, iş ilişkileri ve rekabetçilik gibi Türkiye’nin yükselen iktisadi alanlarına dair yetişmiş işgücü içerisindeki yerlerini alacaklardır. Özel ve kamu sektörleri dışında mezunların akademik oryantasyonları için de teknolojinin sağladığı imkânlar ile analitik düşüncenin birleşimi bir öğretim ve uzantısı olarak bilimsel üretime destek verilecektir.