HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ (DR) /

 

Bu programın amacı:

Tarih boyunca insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olmak.  İnsanlara direk veya indirek bulaşan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal enfeksiyonları tanımlamak, klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirmek.

Enfeksiyon hastalıklarının tanı,  tedavi ve komplikasyonlarını bilmek.  Son zamanlarda hastanede yatan hastalarda gelişen dirençli bakteriyel enfeksiyonları sistemlere göre değerlendirmek, koruyucu önlemleri almaktır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen hastane enfeksiyonlarını CDC(Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre tanımlamaktır.

Salgın yapan enfeksiyon hastalıklarında alınacak önlemleri ve toplumsal farkındalığın yaratılması konusunda bilgi sahibi olmaktır