GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

Programın Amacı:

Gıda Mühendisliği ve benzer alanlarda lisans eğitimini tamamlamış olan kişilerin bilgi düzeylerinin artırılması ve güncellenmesi ve sahip olduğu bilgileri kullanarak güncel sorunlara çözüm önerisi getirebilmesidir.

Programın Kazanımları:

- Gıda Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili ileri düzey kavram ve bilgileri edinmek.

- Gıdaların işlenmesi konusunda gıda endüstrisine yeni teknolojilerin adaptasyonuna yardımcı olmak.

- İş hayatı ve bilimsel alanda profesyonel ve etik davranış sorumluluğunu geliştirmek.

- Bilimsel bilgiye ulaşmak