GASTRONOMİ VE MIUTFAK SANATLARI

 

Programın Amacı

Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki akademik çalışmalar, dünyada ve ülkemizde yeni denilebilecek kadar yakın bir zamanda başlamıştır. Gastronomi’ye ilişkin kavramların tanımları ve bu kavramlara ilişkin araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Gastronomi ve turizm, gastronomi ve toplum, gastronomi ve kültür arasındaki ilişkiler çok disiplinli bir anlayışla incelenmektedir. Diğer yandan, doğal çevre ve yerel kültürler ve yerel kültürlerin etkileri, gastronomi ve gıda sistemleri konusunda uzman olmayı önemli bir duruma getirmiştir. Gastronomi; bireylerin kimlik ve kişilik duygularıyla da ilişkilidir. Gastronomi üzerine çalışmak; bireyleri tarihle, kültürle ve toplumla olan ilişkilerde pozitif yönde etkilemektedir.

Bu programın amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Akademik personel yetiştirmenin yanı sıra, bu programın diğer bir amacı ise bilgi ve beceriyle donanmış, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda rekabet edebilecek bilinçli, bilgili yönetici şefler yetiştirmektedir

Programın Hedefi

Türkiye genelinde Gastronomi ve Mutfak sanatları alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı gibi, adı geçen alanda ihtiyaç duyulan akademik personel ihtiyacını karşılamaya da yardımcı olmayı hedeflemektedir.