FEN BİLGİSİ EĞİTİM

 

Programın Amacı

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Programın Hedefi

Fen eğitimiyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. Fen eğitimiyle ilgili ileri seviyedeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 

Fen eğitimiyle ilgili bilgileri, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.