ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (DR) /

 

Programın Amacı:

 

insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin incelenmesi, yürütülmesi ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yeni sistem ve modelleri geliştiren, ayrıca yeni yöntemler ortaya koyarak sistemde bulunan problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

 

Programın Hedefi:

 

Öğrencinin bugüne kadar elde ettiği yönetim, iş etüdü, kalite, yöneylem, ergonomi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda bilimsel araştırma yapmasını sağlamanın yanında, bu alanlardaki bilgi ve yöntem becerisini artırmayı amaçlamaktadır.