ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (DR) /

 

Programın Amacı:

Lisansüstü amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünyamızın sorunlarına cevap verebilecek bilgi ve teknolojik gelişmeleri yaratmaktır. Bilgisayar mühendisliğindeki araştırmalar genelde yöntem, yazılım, ve donanım geliştirme olmak üzere üç esasa dayanır. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni yöntemler daha sonra yazılıma ve donanıma dönüştürülmektedir. Günümüzde etkin sistemler geliştirmek araştırmaların odağını teşkil ettiğinden geliştirilen çözümün dayandığı algoritmanın basit, ve onu gerçekleyecek donanım ve yazılımın da küçük ve ucuz olması araştırma hedefleri arasındadır.

Programın Hedefi:

Türkiye’nin ihtiyacı olan yazılım, donanım alanlarında uzman olacak ve bu yetenekleri ile birlikte bilim üretecek insan ihtiyaçlarının karşılanması.