EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) /

 

Programın Amacı:

Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında öğrencilerini uzmanlaştırmayı amaçlamakta ve ana müfredatın yanında öğrencilerin ilgi duydukları bu alanlardan biri veya bir kaçıyla ilgili seçmeli ders almalarına olanak tanımaktadır. Bölümün başka bir amacı da yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerini eğitim ve diğer ilgili alanlarda nitel ve nicel yöntemler kullanarak araştırmalar yapma konusunda uzmanlaştırmaktır. Bölüm mezunları kaliteli eğitimciler veya eğitim bilimcileri olarak müfredat, öğretim ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunurlar.