KARAKTER ve DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Karakter ve Değerler Eğitimi Yüksek Lisans Programı

SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan program, 2005 yılından bu yana verilen ‘Değerler eğitimi’ dersi için yetkin eğitimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Değerler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı'na en az 3 yıl tecrübesi olan tüm öğretmenler başvurabilecek.

Karakter ve Değerler Eğitimi Yüksek Lisans Amaçları

Karakter ve Değerler eğitimi yüksek lisansı eğitim sistemimizin en önemli amaç ve gayesi milli birlik ve bütünlük içinde vatandaşların ve toplumun refah ve mutluluğunu artırmaktır.  İktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemenin bu milli birlik ve değerlerimize sahip çıkmakla olacağına inanıyoruz.  Milletimizi çağdaş uygarlığa yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Eğitim programlarında yer alan değerlerin kazandırılmasında değerler eğitimini verecek uzman düzeyinde eğitimciler yetiştirmek programımızın temel amacıdır. Değerler ve karakter eğitimi üzerine genel kültür, alan bilgisi ve değerlerin nasıl kazandırılacağına dair meslek bilgisi dersleri, alanında uzman öğretim üyeleriyle yürütülmektedir.

Karakter ve milli değerler yüksek lisansı sadece Sakarya üniversitesinde bulunmaktadır. Milli değerlerimizin eğitimlerini verecek kişilerin çıkacağı bu yüksek lisans programına giriş şartı diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak 3 yıl deneyim şartı aranmaktadır.

 

Karakter ve Değerler Eğitimi Yüksek Lisans  Hedefleri

•             Değer eğitiminde uzmanlaşmış,

•             Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

•             Problem çözme becerisi gelişmiş,

•             Değer eğitiminde uzmanlaşmış,

•             Takım halinde çalışabilen,

•             Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,

•             Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,

•             Eğitim ve öğretim ortamlarını hedeflere uygun olarak tasarımlayan,

•             Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,

•             Toplum değerlerine saygılı ve değerler eğitimi kapsamındaki sorunlara çözüm üretebilen, eğitim-öğretim süreçlerini uygulayabilecek etkin öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.