BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 

Programın Amacı:

Bu alanda eğitim görecek kişiler bilgisayar tabanlı eğitsel ortamların pedagojik ve görsel tasarımı ve geliştirilmesi konusunda teorik bilgi ve pratik deneyim kazanarak eğitsel animasyon, eğitsel yazılım, eğitsel web sitesi ve ders yönetim sistemi gibi uygulamalar geliştirirler. Özellikle istedikleri ve inandıkları alanda uzmanlaşma fırsatı bulurlar.

Programın Hedefi:

Günümüz de teknoloji her geçen gün hayatımıza daha fazla müdahil olmaktadır ve dünya bu teknolojilere göre bazı değişimler geçirmektedir. Bu programın asıl amacı da iş hayatına akademik kaynak ve bilgi üretilmesi hedeflenmiştir.