BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Programın Amacı:

Beden eğitimi ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirebilmektir.Programın Hedefi:

Beden eğitimi ve spor gibi programları bitirenler antrenör olarak görev yapabilirler. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler.