ARKEOLOJİ (DR) (ATATÜRK ÜN.ORTAK) /

 

Arkeoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Uzmanlaşmanın gittikçe önem kazandığı günümüzde ve  kültür sektöründe eğitim görmüş yetkin insan kaynağının eksikliği göz önüne alındığında, Müzecilik ve Kültürel Miras Tezsiz Yüksek Lisans Programı Türkiye’deki bu eksikliği kapatmada önemli bir rol oynayacaktır.

Mezunları

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Uzman Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı'nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde uzman arkeolog olarak çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar.